Veelgestelde vragen | SportWays

Veelgestelde vragen

Algemeen

Mijn kind is net te jong voor het kamp waar zijn vriendjes heen gaan, kan/mag hij toch mee?
De leeftijdsgrens wordt over het algemeen bepaald door de ervaring, fysieke kracht en belevingswereld van het kind. In overleg tussen SportWays en de ouders zal er een beslissing worden genomen.

We komen wat later terug van vakantie of gaan eerder met vakantie, kan mijn kind later aansluiten of eerder worden opgehaald?
Natuurlijk is het voor het succes van het kamp en beleving van de deelnemers van belang om het gehele kamp aanwezig te zijn. Later aankomen of eerder vertrekken is mogelijk in overleg met SportWays.

Kan mijn kind zich alleen inschrijven voor een kamp of is hij/zij dan de enige die zich alleen inschrijft?
Dat kan, het gebeurt ook regelmatig. 20% van de deelnemers schrijft zich alleen in. Bij overnachtingskampen delen we deelnemers die alleen komen zoveel mogelijk in dezelfde tent in met andere deelnemers die alleen komen.

Hoe zit het met de bereikbaarheid van SportWays?
SportWays is te bereiken op werkdagen tussen 10:00 uur en 17:00 uur op telefoonnummer: 020-6622157.
Gedurende de kampperiode in de zomer is het SportWays kantoor elke dag geopend van 10:00 uur en 12:00 uur. In geval van nood is het overnachtingskamp 24 uur bereikbaar, dan krijgt u de Supervisor van het kamp aan de lijn.

Gevonden voorwerpen:
Overnachtingskampen:
Gevonden voorwerpen worden na afloop van een hockeykamp nog drie weken door SportWays bewaard. Na het verstrijken van deze periode is SportWays gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

Kids en Youngstars:
De gevonden voorwerpen blijven op de club waar het kamp plaatsvond liggen. Die kunnen daar worden opgehaald.
 

Betalingen, annulering, verzekering en klachten

Betaling:
De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de bevestiging van SportWays.
Betaling in termijnen is mogelijk in overleg met SportWays.

Op welke manier kan ik betalen?
Overnachtingskampen: iDeal of bankoverschrijving
Kids en Youngstars: iDeal

Wat houdt het afkoop annuleringsrisico in?
Tijdens de inschrijving van het kamp is het mogelijk het annuleringsrisico af te kopen tegen een vergoeding van 6% van de reissom per deelnemer. Bekijk onze Algemene Voorwaarden voor de uitleg betreffende de annuleringsregeling.

Wat gebeurt er als ik een kamp van mijn kind annuleer?
Zie onze algemene voorwaarden.

Waarom heb ik een reis- en ongevallenverzekering met sportdekking nodig?
Deze verzekering is alleen nodig als de eigen verzekering de hockeysport niet verzekert en aanmerkt als een 'gevaarlijke' sport. Neem daarvoor contact op met uw verzekering om te kijken of deze de hockeysport verzekert. Veel verzekeringen vergoeden de hockeysport maar voor de verzekeringen die dat niet dekken is er een mogelijkheid om dit bij Heilbron af te sluiten.
Er worden naast het hockey geen gevaarlijke dingen gedaan die een extra verzekering nodig hebben.

Hoe weet ik of ik een eigen reis- en ongevallenverzekering met sportdekking heb? Waar vind ik dat? Is dit belangrijk voor mijn kind?
Meestal staat dit vermeld in de algemene voorwaarden van uw verzekering. Anders is het verstandig om contact met uw verzekering op te nemen.

Ik heb een klacht. Wat is de procedure?
Indien er klachten zijn, dan kan men te allen tijde contact met ons opnemen via info@sportways, onder vermelding van de naam van de deelnemer, de naam van het event en de datum van het event. Telefonisch zijn wij op werkdagen van 10:00 tot 17:00 (Nederlandse tijd) bereikbaar op +31 (0)20 66 22 157. Om klachten snel op te kunnen lossen, sporen wij onze deelnemers aan om klachten direct met de begeleiding van het kamp te bespreken, alvorens met de ouders contact op te nemen.
Indien er een klacht is tijdens het kamp (zowel dagkampen als overnight camps), dan adviseren wij om de deelnemer contact te laten opnemen met de begeleiding van het desbetreffende kamp, zodat er tijdens het kamp nog naar een passende oplossing gezocht kan worden. Hiervoor kan de deelnemer contact opnemen met de SuperVisor of Camp Manager. 

 

Medisch

Mijn kind heeft bijvoorbeeld ADHD of diabetes. Kan hij/zij wel mee op kamp?
Over het algemeen is dat geen probleem. Voor aanmelding graag overleg met SportWays.

Mijn kind heeft een dieet, wordt hier rekening mee gehouden?
Ja, hier wordt rekening mee gehouden, mits dit praktisch mogelijk is en van te voren is doorgegeven.

Hoe gaan jullie om met ongevallen, blessures en ziekte?
Op de SportWays overnachtingskampen is er twee keer per dag een fysiotherapeut aanwezig die de aard van de blessure zal inschatten en eventueel kan behandelen. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met een huisarts, tandarts en ziekenhuis in de buurt. In geval van ziekenhuisbezoek lichten we gelijk de ouders in.

Mijn kind gebruikt medicatie, hoe gaan jullie daar mee om?
Bij voorkeur worden de medicijnen afgegeven bij de Supervisor. Deze zal ervoor zorgen dat de medicijnen op de juiste momenten worden ingenomen. Mocht uw kind de medicatie in eigen beheer houden kan de staf niet controleren of de medicijnen worden ingenomen.

Wat is jullie beleid wat betreft teken?
Na alle activiteiten in een bosrijke omgeving zal er een tekencontrole plaatsvinden.
 

Kids, YoungStars & Juniors

Mijn kind heeft nog nooit gehockeyd, maar wil er achter komen of het iets voor hem/haar is. Is het mogelijk om hem/haar op te geven?
Dat is geen probleem. De programma's worden gedifferentieerd naar het niveau van de deelnemers.

Wat is de aanvangs- en eindtijd van het kamp?
09:00 uur Intake
09:30 uur Start programma
17:00 uur Eind programma
17:00 uur Ophalen

Hoe ziet een dagprogramma eruit?
Kids: Bij het kids programma wordt er gehockeyd en zijn er sociale spellen. De indeling hiervan kan per dag verschillen.
Youngstars & Juniors: Bij deze programma's wordt er de hele dag gehockeyd met aan het einde van de dag een toernooi.

Komt mijn kind in de trainingsgroep bij zijn vriend/vriendin?
Bij aanmelding kunt u aangeven bij wie uw kind in de groep wil. Hier houden we zoveel mogelijk rekening mee. Wij streven ernaar om de groepen zoveel mogelijk op niveau in te delen.

Wat is de staf-deelnemer ratio?
Kids: 1 staflid per 8 deelnemers.
YoungStars & Juniors: 1 staflid per 8 deelnemers.

Moet mijn kind eten of drinken meenemen?
Nee dat is niet nodig. SportWays verzorgt lunch, drinken en tussendoortjes (bijvoorbeeld fruit) tijdens het kamp.
 

Overnight

Mijn kind heeft nog nooit gehockeyd, maar wil er achter komen of het iets voor hem/haar is, is het mogelijk om hem/haar wel op te geven?
Het is mogelijk, maar niet aan te raden. Een week kan erg lang zijn als het blijkt dat hockey niet bij uw kind pas. Op zo’n moment is het lastig om een week lang op een hockeykamp te zijn. Er zijn ook andere sociale activiteiten, maar op een hockeykamp wordt nu eenmaal veel gehockeyd.

Aanvangs-/eindtijden
Aanvangstijd Amsterdam Mei-kamp: 9:00-9:30 uur
Eindtijd Amsterdam Mei-kamp: 16:00 uur

Aanvangstijd Amsterdam zomerkampen: 12:30-13:00 uur
Eindtijd Amsterdam zomerkampen: 13:00 uur
Behalve Amsterdam 8. All Stars: aanvang 12.30 uur, eindtijd 16.00 uur

Aanvangstijd Antwerpen zomerkampen: 9:00-9:30 uur
Eindtijd Antwerpen zomerkampen: 16:00 uur

Aanvangstijd Keeperskampen Amsterdam en Antwerpen: 12:30-13:00 uur
Eindtijd Keeperskampen Amsterdam en Antwerpen: 13:00 uur

Aanvangstijd Barcelona kamp: 15:30-16:00 uur
Eindtijd Barcelona kamp: 12:00 uur

Hoe ziet een dagprogramma eruit?
Standaard Nederlands dagprogramma
08:00 Opstaan
08:30 Ontbijt
09:30 Start demo 1
10:00 Start training 1/warming-up
12:00 Einde training 1
13:00 Lunch
14:30 Start demo 2
15:00 Start training 2
16:30 Einde training 2 en fruit break
17:00 Toernooi ronde
19:15 Diner
20:00 Sociaal programma

Ratio staf-deelnemer op het kamp?
SportWays hanteert 1 staf lid per 4 deelnemers.

Veiligheid:
Op het kamp is 24 uur per dag toezicht. 's Nachts zijn er twee nachtburgemeesters wakker die het welzijn van de kinderen waarborgen. Het complex is afgesloten met hekken.

Mobiele telefoons/waardevolle spullen:
Wij raden het ten sterkste af om mobiele telefoons en/of waardevolle spullen mee te nemen naar kamp. (De Supervisor telefoon kan door de deelnemers gebruikt worden om eventueel naar huis te bellen als dat nodig is).
Mochten de spullen toch meegenomen worden, dan is dit op eigen risico. Er is echter een veilige plek aanwezig, waar waardevolle spullen kunnen worden afgegeven.

Hebben de deelnemers geld nodig tijdens het kamp?
Op alle kampen is het mogelijk om tussen 18.00 en 19.00 iets te drinken of snacks te kopen. We adviseren niet meer dan € 5,- per dag aan zakgeld mee te geven. Er is overigens altijd voldoende te eten en te drinken en er is altijd de mogelijkheid om tussendoor eten of drinken te halen bij de huis staf wanneer dat nodig is.

Waar slapen de kinderen?
De kinderen slapen in tenten. In Barcelona kamp slapen de deelnemers in een grote sporthal.

Kan mijn kind bij een vriend in de tent slapen?
Ja, bij de aanmelding kan er worden aangegeven bij wie je in de tent wilt slapen. Let op: er kunnen niet meer dan vier namen worden doorgegeven.

Slapen jongens en meisjes gescheiden?
Ja

Wat moet mijn kind meenemen?
Drie tot vier weken voordat het kamp begint ontvangt u een brief inclusief paklijst waarin precies staat beschreven wat uw kind mee moet nemen naar kamp.

Roken en alcoholische dranken:
Het is strikt verboden om alcohol en sigaretten mee te nemen naar het kamp en te gebruiken. Bij aankomst op het kamp zal er een tassencontrole zijn en zullen drank en sigaretten in beslag genomen worden.

Welke taal wordt er over het algemeen gesproken op SportWays kampen?
Gezien het internationale karakter van onze hockeykampen is de voertaal in alle kampen Nederlands en Engels en in België ook Frans.

Bij welke staf moet mijn kind zich melden als er iets is op het kamp?
Dat kan bij de Supervisor (SV). De ouder die naar het kamp belt zal ook de Supervisor aan de telefoon krijgen.

Hoe gaan jullie om met kinderen die last hebben van heimwee?
Wij hebben hiervoor een speciale richtlijn vastgesteld in samenwerking met Tischa Neve (klinische kinder- en jeugdpsychologe, zie voor meer informatie: www.grootenklein.nl) over hoe wij hiermee handelen. Dit wordt gebruikt in al onze kampen.
We vinden het fijn als ouders ons melden wanneer dit wel eens voorkomt bij hun kind zodat we samen kunnen kijken hoe we de kampervaring tot een succes kunnen maken. Wanneer de heimwee niet bekend is en het ontstaat op het kamp, nemen wij contact op met de ouders voor een goede overeenstemming over hoe te handelen.

Is het mogelijk om hockeymaterialen, bijvoorbeeld scheenbeschermers of bitjes, te kopen op het kamp?
Nee dat is niet mogelijk.

Komt mijn kind in de trainingsgroep bij zijn vriend/vriendin?
Trainingsgroepen worden ingedeeld op hockeyniveau. Er wordt hierbij niet gekeken naar vriendjes en vriendinnetjes.

Wat is het 'Sociaal programma'?
Het sociaal programma bestaat uit activiteiten buiten het hockeyen om. Deze zijn opgezet rondom een thema. U kunt hierbij denken aan verschillende spellen, quizzen, shows, disco, feest en andere sporten.

Is het sociaal thema al bekend van mijn kamp?
Het thema wordt ongeveer 4 weken van tevoren bekend gemaakt en in de kampbrief vermeld.

Is het mogelijk om ons kind tijdens het kamp te bezoeken?
Dat is helaas niet mogelijk. Waarom niet? Voor sommige kinderen kan het lastig zijn dat er ouders van andere kinderen wel langs komen en die van hen niet. Dit werkt heimwee in de hand van de kinderen die bezocht worden (bij het zien van de ouders kan dit gevoel van heimwee versterkt worden) en bij de kinderen die niet bezocht worden doordat zijn hun ouders gaan missen. Mocht er iets dringends zijn dan kunnen de ouders altijd contact opnemen met de Supervisor.

Kan er een kaartje naar het kind worden verstuurd?
Vroeg in de kampweek kunt u de post opsturen naar: Nieuwe Kalfjeslaan 21 C, 1182 AA Amstelveen, Nederland. (Niet naar de postbus of naar de club!!). Dan zorgt SportWays ervoor dat de post op het kamp terecht komt.
 

Transport

Regelt SportWays transport naar kamplocaties?
Nee, alle transport moet zelf worden geregeld. Wij kunnen wel kinderen van het vliegveld ophalen, kijk verder bij: Airport pick-up service.

Airport service:
SportWays verzorgt airport service op Schiphol (Amsterdam), Barcelona airport (El Prat) en Zaventhem (Antwerpen). Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Retour airport service Barcelona en Zaventhem (Antwerpen): € 65,-
Enkel airport Barcelona en Zaventhem (Antwerpen): € 40,-

Retour airport service Schiphol (Amsterdam): € 40,-
Enkel airport service Schiphol (Amsterdam): € 30,-

LET OP: WIJ HEBBEN GEEN AIRPORT SERVICE OP EEN ANDER VLIEGVELD DAN BARCELONA EL PRAT!

Airport pick-up:
SportWays staf staat in herkenbare SportWays kleding de kinderen bij de gate op te wachten. Ze worden met een bus naar de kamplocatie vervoerd.

Airport drop-off:
SportWays staf brengt met een bus de kinderen vanaf de kamplocatie naar de airport. Hierna worden de kinderen geholpen met inchecken en worden ze begeleidt tot aan de douane.

Tijden airport service:
Wij bieden de airport service aan tussen 10:00 uur en 15:00 uur. Indien de aankomst- en/of vertrektijd hiervan afwijkt, graag contact opnemen met SportWays.

Hoe komt mijn kind zelfstandig van het vliegveld naar de kamplocatie?
In Amsterdam en Antwerpen is het mogelijk om een taxi te nemen naar de kamplocatie. Het adres van de kamplocatie staat vermeld in de kampbrief.
In Barcelona is dit sterk af te raden omdat het ver weg is en taxichauffeurs de locatie vaak niet kunnen vinden.

Airport assistance:
Er is een minimale leeftijd dat kinderen zelfstandig mogen vliegen (deze leeftijd verschilt per vliegtuigmaatschappij). Indien uw kind jonger is dan de minimale leeftijd moet er een airport assistance geboekt worden bij de betreffende vliegtuigmaatschappij. Uw kind zal dan onder begeleiding reizen.
De naam, telefoonnummer, paspoortnummer en adres van de persoon die het kind van het vliegveld op komt halen kunnen worden opgevraagd bij SportWays en moeten worden doorgegeven aan de vliegtuigmaatschappij.
LET OP: ALS BOVENSTAANDE GEGEVENS NIET WORDEN DOORGEGEVEN AAN DE VLIEGTUIGMAATSCHAPPIJ WORDT UW KIND NIET AAN ONS MEEGEGEVEN EN WORDT HET MET DE EERSTVOLGENDE VLUCHT TERUG GESTUURD DOOR DE VLIEGTUIGMAATSCHAPPIJ.
 

Keepers

Wat doen de Goalies die zich hebben ingeschreven voor een spelerskamp?
Op elk kamp is een keeperstrainer aanwezig en de keepers krijgen afwisselend eigen trainingen en doen mee met de oefeningen. Tijdens de oefeningen staan ze op de goal en krijgen instructies bij het keepen. Toernooi en alle andere activiteiten zijn gezamenlijk met de spelers. Bij het toernooi staan de keepers op goal.

Moet ik mijn eigen goalie uitrusting meenemen?
Ja, wij hebben geen keepersmaterialen.

Wat moet mijn kind meenemen?
Drie tot vier weken voordat het kamp begint ontvangt u een brief met de paklijst. Hierin staat precies beschreven wat uw kind mee moet nemen naar kamp.
 

Barcelona

Sinds 1997 organiseren wij hockeykampen in Barcelona op het complex van Atlètic Terrassa hockeyclub. Deze club ligt net iets buiten de stad ten noordwesten van Barcelona op ongeveer 20 minuten rijden.

Staff
De staff ratio is ongeveer 1:4, en meestal zelfs 1:3 in Barcelona. Onze staff wordt opgeleid door SportWays. De kernstaff (de verantwoordelijke staff) krijgen daarnaast nog extra opleiding van ons en hebben in voorgaande jaren al meerdere kampen van SportWays in Nederland begeleidt. De Camp Manager is eindverantwoordelijk voor het gehele kamp. De Supervisor is ‘rechterhand’ van de Campmanager en zal degene zijn welke de telefoon beantwoordt. De Supervisor staat in direct contact met het kantoor in Amsterdam. Mocht er iets zijn dan kan er direct contact worden opgenomen met de Supervisor van het kamp. Het grootste gedeelte van de staff is nederlands, een klein percentage komt uit andere landen, zoals bijvoorbeeld; Ierland, Engeland, Amerika, België, Duitsland. Het is een internationaal kamp en er wordt in alle centrale instructiemomenten engels gesproken.

Barcelona hockeykamp EHF Excellence of Barcelona Top
Het programma en de duur van beide kampen zijn gelijk. Iedereen kan aan beide kampen deelnemen. Er zijn geen voorwaarden om met de kampen mee te mogen doen behalve dat je het leuk vindt om te hockeyen en tussen de 14 en 18 jaar oud bent. Het Barcelona EHF kamp draagt deze naam omdat we voor dit kamp een samenwerking hebben met de EHF (Europese Hockey Federatie). Door deze samenwerking leiden wij mensen op in ons kamp uit Europa waar hockey nog niet zo ver ontwikkeld is als in Nederland (meestal 2 trainers per kamp). Daardoor kunnen deze trainers onze oefenstof gebruiken in hun eigen land bij hun club of bij het opzetten van eigen hockeykampen. Tijdens de Barcelona hockeykampen slapen de kinderen in de gymzaal. Jongens aan de ene kant, meisjes aan de andere kant. Deze ruimtes zijn gescheiden van elkaar.

Faciliteiten op de club
Douches en wc’s
Er zijn in de ochtenden privé douches (cabines) beschikbaar in het zwembadgebouw. Ten alle tijden (wanneer er geen programma onderdeel is gepland) kan er gedouched worden in de grote hal waar douchecabines zijn. WC’s zijn op meerdere plaatsen op het terrein beschikbaar.

Hockeyvelden
Er zijn 2 watervelden, 1 zandveld, 1 indoor/outdoor pitch.

Zwembad
Het zwembad is beschikbaar voor ons samen met de clubleden. We kunnen tijdens het middagprogramma gebruik maken van het zwembad.

Tennis
Er zijn ongeveer 13 tennisbanen op de club aanwezig. In de middag kan hiervan gebruik worden gemaakt in overleg met de staff. We hebben geen eigen tennisrackets, deze zou je mee kunnen nemen als je wilt tennissen.

Padel
Padel is een groeiende populaire sport in Spanje. Het is een soort combinatie van tennis en squash en de banen zijn in de openlucht. SportWays heeft rackets en ballen beschikbaar bij de Supervisor. De Padelbanen zijn in overleg met de staff beschikbaar voor SportWays.

Airport pick-up en drop-off
De vlucht moet door de deelnemer zelf worden geboekt via een luchtvaartmaatschappij. Daarnaast is er de mogelijkheid om een airport pick-up of drop-off, of beide, via SportWays te boeken. Dit kan ook later erbij worden geboekt door een mailtje te sturen naar info@sportways.com. Wanneer er een pick-up of drop-off wordt geboekt via ons dan vragen wij de deelnemers om tussen 10:00 en 15:00 op de luchthaven aan te komen. De luchthaven in Barcelona waar we de kinderen ophalen is de internationale luchthaven: Barcelona El Prat Airport. (let op: bij bijvoorbeeld Ryanair wordt er gevlogen op Barcelona (Girona) en Barcelona (Reus), deze beide plaatsen liggen meer dan 100km van Barcelona af en op deze plaatsen kunnen wij geen airport pick-up of drop-off garanderen) Als wij alle juiste gegevens hebben ontvangen betreffende de vlucht van het kind (of kinderen) dan wachten wij het kind op direct buiten de gate in herkenbare SportWays kleding.

Vertrek
Op de dag voor vertrek worden de kinderen ingelicht over hoe laat wij ze meenemen naar de luchthaven. De regel is dat de kinderen minimaal 2 uur voor vertrek op de luchthaven zijn. De staff is op de luchthaven aanwezig om (wanneer nodig) te helpen met het inchecken en in geval van nood te helpen met andere zaken (vertraging vluchten wordt de dag voor vertrek door ons gecheckt), verloren documenten etc.

Airport Assistance
Voor alle kinderen onder de 18 jaar die alleen reizen kan een airport Assistance worden geboekt maar voor kinderen onder de 15 (meestal) is het vaak verplicht. Deze verplichte leeftijdsgrens kan per luchtvaartmaatschappijen verschillend zijn. Bij een airport assistance is het kind vanaf het moment van het inchecken op de luchthaven tot en met aankomst op de plek van bestemming onder begeleiding van iemand van de luchtvaartmaatschappij. Het kind wordt dan door de luchtvaartmaatschappij op de plaats van bestemming officieel aan ons overgedragen. Degene die door SportWays op de plaats van bestemming het kind ‘in ontvangst’ neemt moet met naam en paspoortnummer vooraf bekend zijn bij de luchtvaartmaatschappij.

Sportkampen
Wij organiseren sportkampen en hebben dan ook als regel dat roken en alcohol hier niet bij horen. Alle deelnemers worden hiervan op de hoogte gebracht in de kampbrief. Dat betekent dat wij bij de intake van het kamp deze zaken controleren bij alle deelnemers. Bagage en tenten worden hierop gecontroleerd.

Veiligheid
Wij vragen van de deelnemers dat zij niet zonder toestemming en begeleiding van onze staff de club mogen verlaten.