Privacy Policy | SportWays

Privacy Policy

We vinden uw privacy belangrijk en willen transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, over hoe we die gebruiken en over uw rechten in het beheren van die informatie. Daarom hebben we een aantal wijzigingen aanbracht in ons privacybeleid.

Deze wijzigingen hebben we doorgevoerd om te voldoen aan de eisen die worden gesteld door de General Data Protection Regulation (GDPR). Deze wet is aangenomen door de Europese Unie. Wij vinden dat alle SportWays gebruikers (deelnemers, ouders en begeleiders) recht hebben op deze bescherming en daarom voeren wij deze wijzigingen voor onze gehele organisatie door.

Wij beschermen de persoonsgegevens van SportWays gebruikers (hierna: “gebruikers”). Hiertoe behoren bezoekers, geregistreerde klanten, kind(eren) van geregistreerde klanten en geregistreerde begeleiders. Als u specifieke vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van uw gegevens, neem dan contact op met privacy@sportways.com. Wij staan voor u klaar!

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
Het Nederlandse bedrijf SportWays B.V. (“SportWays”) is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Operationeel Kantoor    
Nieuwe Kalfjeslaan 21c
1182 AA Amsterdam
Nederland

Postadres
Postbus 75339
1078 AH Amsterdam
Nederland

Kamer van Koophandel- registratienummer:            
33239489
        
BTW-nummer:
NL-8193.03.033.B.01

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
De gegevens van u (en uw kind/kinderen) zijn toegankelijk voor medewerkers van het SportWays Operationeel Kantoor. Wij zullen de gegevens die wij over u hebben verzameld niet verkopen aan derden of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven.

Welke gegevens verzamelen we van u? 
Wij verzamelen de gegevens die u ons vrijwillig verstrekt, uitsluitend voor de uitvoering van onze evenementen. Dit zijn alle gegevens die u kunt invullen bij de inschrijving. Wanneer u een deelnemer inschrijft voor een volgend evenement, bent u in de gelegenheid om deze gegevens opnieuw aan te passen. Tussentijds kunt u deze informatie altijd door medewerkers van SportWays laten aanpassen door contact op te nemen. Het is ons doel om onze deelnemers een zo zorgeloos mogelijk evenement te laten ervaren en wij daarin altijd kunnen anticiperen op de informatie die wij in huis hebben. 

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u en de deelnemer:

 • gebruikersaccount (e-mailadres waarmee wordt ingelogd)
 • wachtwoord (versleuteld opgeslagen)
 • datum van inschrijving
 • voor- en achternaam deelnemer
 • voorkeurstaal en overige talen
 • geslacht 
 • geboortedatum
 • adres, postcode, woonplaats en land
 • telefoonnummers (ouder/verzorger en deelnemer)
 • e-mailadres deelnemer en e-mailadres(sen) ouder(s)
 • club-, team- en spelersgegevens
 • gegevens school en huisarts
 • kledingmaten
 • dieet gegevens
 • medische gegevens
 • namen van andere deelnemers waarmee deelnemer graag in de groep / tent wil
 • eventuele opmerkingen
 • bestelgeschiedenis
 • contacthistorie
 • bewerkingsgeschiedenis
 • administratie gegevens (zoals bijv. facturen)
 • betaalmethode (dus geen betalingsgegevens!)

Wij verzamelen ook automatisch functionele gegevens wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens zijn anoniem en omvatten onder andere geografische locatie, IP-adres, systeemgegevens, zoals browsertype, bezochte webpagina’s, besturingssysteem en software versie. Dit doen we om er zeker van te zijn dat uw producten naar behoren werken en wij u kunnen assisteren waar nodig. Wij verzamelen deze informatie om besluiten over verbetering en klantondersteuning aan te sturen. Wanneer u contact met ons opneemt via een social mediakanaal of onze LiveChat, verzamelen wij ook socialmedia-identificators, de inhoud van onze gesprekken en andere communicatie met onze klantenservice (naam, e-mail en eventueel telefoonnummer).

Hoe beschermen wij uw gegevens?
SportWays neemt de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Hoewel wij redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die wij verzamelen te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar. Wij gebruiken een scala aan passende technische en organisatorische maatregelen en voldoen aan sectornormen om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik, onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van informatie over gebruikers kan plaatsvinden. Wij bewaren de persoonsgegevens die u verstrekt bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat onze externe datacenter leverancier (Dong IT B.V.) passende beveiligingsmaatregelen biedt. Ten tijde van onze evenementen geven wij ook beperkte toegang aan begeleiders uit het evenement in een daarvoor aangestelde verantwoordelijke functie, zodat zij in bijzondere situaties rekening kunnen houden met de desbetreffende deelnemer of begeleider. Deze beperkte toegang aan aangewezen begeleiders wordt na het evenement weer ingetrokken.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en wettelijk verplicht gesteld door autoriteiten (in elk geval tien jaar). Van oud deelnemers die niet meer in aanmerking komen om deel te nemen aan onze evenementen (bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd), verwijderen wij alle adres-, contact- en medische gegevens. U hoeft hiervoor geen contact met ons op te nemen. 

U hebt alleen toegang tot uw persoonsgegevens met behulp van een individuele gebruikersnaam en wachtwoord. Uw gegevens zijn tijdens de doorgifte via internet beveiligd met encryptie (HTTPS Certificaat SSL). Uw wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen en deze wordt onleesbaar opgeslagen. SportWays kan uw wachtwoord nooit inzien of aan u bekendmaken. Wij zullen u nooit vragen om uw wachtwoord te verstrekken. Slechts wanneer u daarvoor uitdrukkelijk toestemming per e-mail verleent, kan deze door ons opnieuw worden ingesteld.

Wat zijn uw rechten?
Wij willen dat u zeggenschap heeft over hoe SportWays uw persoonsgegevens gebruikt.

Recht op toegang
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij over u bewaren. U kunt daarvoor contact opnemen met SportWays die deze persoonsgegevens via e-mail aan u kan verschaffen.

Recht op portabiliteit
Wanneer SportWays uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij waarvoor u toestemming verleent. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Recht op verwijdering
U heeft het recht om op elk moment de door SportWays verwerkte persoonsgegevens te (laten) verwijderen. 

Als u gebruik wilt maken van (één van) bovenstaande rechten, kunt u ons een e-mail sturen met de naam van de deelnemer en uw verzoek. Wij controleren of uw e-mailadres overeenkomt met het  e-mailadres dat bij ons geregistreerd staat. U kunt hiervoor mailen naar privacy@sportways.com.

Recht op correctie
U heeft het recht op correctie van uw persoonsgegevens indien deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens. 

Recht op bezwaar tegen verwerking
Wanneer wij uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of het algemeen belang verwerken, heeft u bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik van uw persoonsgegevens. Wij vertrouwen erop dat u ervoor zorgt dat uw persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn bij aanmelding of aankoop van een product. Wij verzoeken u ons op de hoogte te stellen van wijzigingen of onjuistheden in uw persoonsgegevens (bijv. adreswijzigingen) middels een e-mail te sturen naar info@sportways.com

Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden. Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kunt u de instructies volgen die onderaan in elke marketing e-mail staan vermeld. Houd er rekening mee dat wij, ongeacht uw communicatie-instellingen, altijd met u blijven communiceren over specifieke informatie over de door u afgenomen producten, wijzigingen in onze voorwaarden en inbreuken in verband met persoonsgegevens.

Hoe communiceren wij met u en welke gegevens gebruiken wij daarvoor?
Wij communiceren op verschillende manieren met onze gebruikers. Hiervoor gebruiken wij verschillende data uit uw account. Deze communicatie is noodzakelijk voor het goed organiseren van onze evenementen. Daarbij communiceren wij ter kennisgeving over onze jaarplanning. Wij proberen ten alle tijden gerichte (product)informatie met onze gebruikers te delen die wij zorgvuldig selecteren.

 • E-mail: informatie over de bestelde producten, belangrijke informatie over de evenementen (bijvoorbeeld over de pick-up en drop-off van deelnemers op vliegvelden, etc.), programma van het nieuwe kalenderjaar, etc..
 • Telefoon: update aan ouders/verzorgers bij een klein medisch ongeval, ontbrekende informatie in bestelling (bijvoorbeeld vluchtgegevens van deelnemer), uitgebreidere communicatie over een specifiek onderwerp
 • Post: één keer per jaar sturen wij onze brochure naar het postadres van oud deelnemers van dagkampen die binnen de doelgroep van onze overnachtingskampen vallen. Daarbij versturen wij oud deelnemers met Nederlandse nationaliteit één keer een uitnodiging per post om toe te treden tot de begeleidersgroep. Dit is een eenmalige oproep.

Bovenstaande communicatiemethodes zijn niet van kracht indien u zich heeft beroept op het recht op verwijdering of het bezwaar tegen verwerking.

Hoe gebruiken wij cookies en pixels?
SportWays maakt gebruik van cookies wanneer u onze website bezoekt. Een cookie is een klein bestand, dat om toestemming vraagt om op uw computers harde schijf te worden opgeslagen. Cookies kunnen geen programma’s besturen of virussen op uw computer achterlaten. Cookies zijn uniek en worden alleen gebruikt door de Web Server van het domein dat de cookie heeft aangemaakt.
Dankzij cookies hoeft u niet telkens dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer u op onze website terug komt. Er zijn ook strikt noodzakelijke cookies die essentieel zijn om onze website te bezoeken en de functies ervan te gebruiken, zoals het plaatsen van een evenement (product) in uw ‘winkelwagen’. Daarnaast gebruiken we ook functionele cookies, waarmee onze website de keuzes die u maakt onthoudt en uw ervaring personaliseert. Dit doen we bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de website wordt vertoond in de taal die voor u relevant is. Dit bepalen wij aan de hand van uw geografische locatie. Bovendien helpen cookies ons inzien hoe onze websites wordt gebruikt en biedt het ons inzicht in hoe wij de omgeving beter en klantvriendelijker kunnen indelen. Tot slot worden cookies gebruikt voor marketingdoeleinden. Wij gebruiken analytische cookies (Google Analytics) om ons te helpen begrijpen hoe bezoekers op onze website blijven, welke pagina’s zij het meest nuttig vinden en hoe zij op onze website terecht zijn gekomen. Het staat u altijd vrij om cookies uit te schakelen. 

Naast cookies maken wij gebruik van grafische afbeeldingen (pixels) om het bestelproces beter te begrijpen en te kunnen optimaliseren. Wij gebruiken tevens deze pixels om ons te helpen bij het bereiken van onze doelgroepen op hun platform.

Welke procedures volgen wij in geval van een ‘datalek’?
In elk geval van data inbreuk of diefstal, ongeautoriseerde aanpassing, toegang of opslag van onze data door derden, zullen wij u binnen 7 werkdagen op de hoogte brengen. 

What about the links to other sites on sportways.com?
We may offer links to sites that are not operated by SportWays. If you visit one of these linked sites, you should review their privacy and other policies. We are not responsible for the policies and practices of other companies, and any information you submit to those companies is subject to their privacy policies.

Our Terms and Conditions
If you browse and use our website you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern SportWays relationship with you in relation to this website. If you do not agree, you should not use this site. The use of this website is subject to the following terms of use:
The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.
Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.
This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.
All trademarks reproduced in this website which are not the property of, or licensed to, the operator are acknowledged on the website.
Unauthorized use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence.
You may not create a link to this website from another website or document without SportWays’ prior written consent.
Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to Dutch laws.

Copyright
All materials, including images, text, illustrations, designs, icons, photographs, programs, video clips and written and other materials that are part of our website (collectively, the "Contents") are intended solely commercial use. You may download or copy the Contents and other downloadable materials displayed on our website for your personal use only. No right, title or interest in any downloaded materials or software is transferred to you as a result of any such downloading or copying. You may not reproduce (except as noted above), publish, transmit, distribute, display, modify, create derivative works from, sell or participate in any sale of or exploit in any way, in whole or in part, any of the Contents, this website or any related software. All software used on our website is the property of SportWays.com or its suppliers and protected by Dutch and international copyright laws.

Wat als wij wijzigingen aanbrengen in ons Privacybeleid?
Wij zullen de nodige aanpassingen in onze Privacybeleid doorvoeren. Elke wijziging of nieuwe onderdelen die aan dit Privacybeleid worden toegevoegd zullen wij op deze pagina publiceren. De grootste wijzigingen zullen wij tevens in onze nieuwsbrief aan onze gebruikers vermelden. 

Hoe neem ik contact op met SportWays als ik vragen heb over deze privacyverklaring?
Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens (recht op toegang, portabiliteit en/of verwijdering) kunt u een e-mail sturen naar privacy@sportways.com.

Voor vragen over het wijzigingen of aanvullen van uw gegevens (recht op wijziging en/of op bezwaar tegen verwerking) kunt u een e-mail sturen naar info@sportways.com.

Laatst geüpdatet op 25 mei 2018. SportWays behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aanpassingen door te voeren in de bovenstaande inhoud. Onder voorbehoud van taal- en spellingsfouten.